Confideo Immo kan ook optreden als rentmeester. De rentmeester behartigt de belangen van één eigenaar (in tegenstelling tot de syndicus die bemiddelt tussen verschillende eigenaars in één gebouw) en bemiddelt tussen eigenaar en huurder. In het geval de klant eigenaar is van een volledig appartementsgebouw, kan voor opvolging van de gemene delen worden gezorgd.

De voornaamste taken van ons als rentmeester zijn het zoeken van nieuwe huurders, opstellen van huurovereenkomsten, opmaken van de nodige plaatsbeschrijving, zorg dragen voor de boekhoudkundige en bancaire verrichtingen (doorstorten huur, debiteurenbeheer, ...). Een goed contact met de eigenaar en een stipte opvolging van het dossier staan hierbij op de eerste plaats.

Aarzel niet ons te contacteren voor meer uitleg en info!