Syndicus

Eigenaars login

 

 

 

Confideo Immo kan ook het beheer van de gemene delen in uw mede-eigendom waarnemen. De syndicus wordt aangesteld door de Algemene Vergadering om de Vereniging van Mede-Eigenaars te vertegenwoordigen zoals de nieuwe wet dit voorschrijft.

De syndicus staat op de eerste plaats in voor het financiële beheer van de mede-eigendom. Hij stelt voor de algemene vergadering een begroting op, verdeelt de kosten onder mede-eigenaars zoals dit voorgeschreven wordt in de basisakte, vraagt provisies op aan de mede-eigenaars en staat in voor de betaling van de facturen van de gezamenlijke kosten.

De syndicus staat ook in voor het technisch beheer van het gebouw. Hij adviseert de algemene vergadering betreffende onderhouds- en herstellingswerken en zorgt voor een efficiënte uitvoering van de nodige werken, nadat ze door de algemene vergadering zijn goedgekeurd. Hij verstuurt de nodige verslagen naar mede-eigenaars, onderhandelt en coördineert met leveranciers en vakmensen, en volgt werven op wanneer nodig.

Daarnaast zorgt de syndicus ook voor de administratieve opvolging van alle documenten, briefwisseling en andere communicatie die betrekking heeft op de beslissingen van de algemene vergadering.

Wanneer er sprake is van een nieuwbouwproject kan de syndicus instaan voor de begeleiding van de voorlopige/definitieve oplevering van de gemeenschappelijke delen.

De taak van een syndicus is vrij ruim en houdt bijzonder veel verantwoordelijkheden in. Daarom is de functie gereglementeerd en kan niet iedereen optreden als syndicus. Als erkend makelaar kan Confideo Immo voor u de functie van syndicus uitoefenen in uw mede-eigendom.

Contacteer ons gerust indien u meer informatie wenst over de rol van de syndicus!